รายการถ่ายทอดสดฟุตบอล

01 มิถุนายน 2559
กระชับมิตร
สเปน
เกาหลีใต้
สเปน
เกาหลีใต้
1 มิ.ย. 2016 เวลา 21:30 น.
สาธารณรัฐเช็ก
รัสเซีย
สาธารณรัฐเช็ก
รัสเซีย
1 มิ.ย. 2016 เวลา 23:00 น.
นอร์เวย์
ไอซ์แลนด์
นอร์เวย์
ไอซ์แลนด์
2 มิ.ย. 2016 เวลา 00:45 น.
เบลเยียม
ฟินแลนด์
เบลเยียม
ฟินแลนด์
2 มิ.ย. 2016 เวลา 01:45 น.
อังกฤษ
โปรตุเกส
อังกฤษ
โปรตุเกส
3 มิ.ย. 2016 เวลา 01:45 น.
มองโทรล์ วอลเลย์ มาสเตอร์ 2016
จีน
ตุรกี
จีน
ตุรกี
1 มิ.ย. 2016 เวลา 23:45 น.
เซอร์เบีย
ไทย
เซอร์เบีย
ไทย
2 มิ.ย. 2016 เวลา 02:45 น.